Synonymer till beakta

betänka, ha i åtanke, ta hänsyn, ta hänsyn till, uppmärksamma, överväga, fundera, reflektera, respektera, förmärka, lyfta fram, observera, se, ta notis, dryfta, tänka, tänka över