Synonymer till barrikadera

hindra, avhålla, avstyra, blockera, förebygga, förhindra, försvåra, hejda, hämma, mota, motarbeta, motverka, omöjliggöra, spärra, stoppa, stävja, uppehålla