Synonymer till barriär

gräns, hinder, mur, kant, limit, ände, hake, hämsko, obstruktion, problem, spärr, svårighet