Synonymer till barnafödande

förlossning, nedkomst