Synonymer till banbrytande

epokgörande, pionjär, banbrytare