Synonymer till bana

bereda, kretsa, kretslopp, kurs, spelplan, spår, iordningställa, laga, cirkla, snurra, cykel, riktning, antydan, avtryck, ledtråd, märke, räls, skåra, slinga, tecken, tillstymmelse, vittring