Synonymer till avvisa

avfärda, nobba, frånstöta, förkasta, neka, rata, snoppa av, tillbakavisa, avslå, avstöta, underkänna, avböja, förvägra, säga nej, vägra, avslag, avspisa, avvisande, dementera, förneka