Synonymer till avvikelse

abnormitet, anomali, avsteg, deviation, differens, diskrepans, felaktighet, skillnad, olikhet, defekt, diskrepens, skiljaktighet