Synonymer till avvikande

abnorm, missbildad, onaturlig, onormal, annorlunda, egendomlig, olik, udda, utstickande, skiljaktig