Synonymer till avverka

avklara, fälla, ta bort, tillryggalägga, stjälpa, avlägsna, deleta, eliminera, reducera, röja, slopa, ta dän, undanröja, undanskaffa, färdas