Synonymer till avtryck

kopia, märke, prägel, spår, avbild, avskrift, duplikat, efterapning, imitation, likt, plagiat, beteckning, emblem, fabrikat, kännetecken, prick, sort, stämpel, symbol, tecken, touche, antydan, bana, ledtråd, räls, skåra, slinga, tillstymmelse, vittring