Synonymer till avstyra

avvärja, förhindra, hindra, stävja, hejda, parera, stoppa, avhålla, barrikadera, blockera, förebygga, försvåra, hämma, mota, motarbeta, motverka, omöjliggöra, spärra, uppehålla, begränsa, dämpa, tygla