Synonymer till avspisa

nobba, snoppa av, avfärda, avslag, avslå, avvisa, avvisande, neka, rata, tillbakavisa