Synonymer till avspärrning

spärr, block, blockad, hinder