Synonymer till avspärra

stoppa, avblåsa, avbryta, avsluta, blockera, förhindra, hejda, hindra, spärra, stanna