Synonymer till avsnitt

episod, kapitel, parti, stycke, utdrag, match, omgång, politisk sammanslutning, spel, beståndsdel, bit, fragment, paragraf, part, pjäs