Synonymer till avslag

diss, nobba, refuserande, avfärda, avslå, avspisa, avvisa, avvisande, neka, rata, snoppa av, tillbakavisa