Synonymer till avslå

avböja, neka, tacka nej, förkasta, förvägra, nobba, rata, refusera, avstöta, avvisa, underkänna, förbjuda, säga nej, vägra, avfärda, avslag, avspisa, avvisande, snoppa av, tillbakavisa