Synonymer till avskilja

avdela, dela, separera, skilja, sära, dividera, klyva, splittra, stycka, skiljas, särskilja, åtskilja, avsöndra, differentiera, lösgöra