Synonymer till avskild

separerad, skild från, åtskild