Synonymer till avskaffa

slopa, upphäva, skrota, strunta i, stryka, ta bort, utelämna, utesluta, överge, avbryta, återkalla