Synonymer till avsikt

föresats, intention, mening, motiv, målsättning, syfte, uppsåt, ämna, ändamål, mål, avseende, betydelse, innebörd, opinion, ordsammansättning, poäng, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, åsikt, anledning, bevekelsegrund, skäl, ambition, sikte, avse, mena, sträva, syfta