Synonymer till avsevärt

markant, åtskilligt, avsevärd, framträdande, märkbar, påfallande, påtaglig, skarp, slående, stor, tydlig, utpräglad