Synonymer till avsevärd

betydande, betydlig, markant, väsentlig, ansenlig, avgörande, betydelsefull, signifikant, viktig, avsevärt, framträdande, märkbar, påfallande, påtaglig, skarp, slående, stor, tydlig, utpräglad, essentiell, huvuddel, huvudsaklig, nödvändig