Synonymer till avseende

beträffande, gällande, mening, angående, aktuell, existerande, giltig, gängse, ifrågavarande, innevarande, rådande, avsikt, betydelse, innebörd, intention, mål, opinion, ordsammansättning, poäng, syfte, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, ändamål, åsikt