Synonymer till avse

ha till mål, innebära, mena, ämna, åsyfta, betyda, medföra, anse, antyda, påstå, syfta, tycka, avsikt, sträva, hänvisa