Synonymer till avsaknad

brist, fattas, frånvarande, frånvaro, uteblivande, armod, fel, frånvaro av, insufficiens, knapphet, nöd, otillräcklighet, saknar, sinande, svaghet, underskott, sakna, saknas, borta, disträ, tankspridd, bortovaro, inte närvarande, uteblivelse