Synonymer till avsöka

granska, gå igenom, visitera, avsyna, besikta, besiktiga, besiktning, betrakta, examinera, inspektera, inspektion, kolla, kontrollera, mönstra, pröva, revidera, skärskåda, studera, syna, undersöka, uthärda, genomsöka