Synonymer till avrätta

arkebusera, avliva medelst skjutvapen, döda, avliva, dräpa, eliminera, förinta, ha ihjäl, mörda, slå ihjäl, ta livet av, tillintetgöra