Synonymer till avliva

döda, ha ihjäl, kväva, avrätta, dräpa, eliminera, förinta, mörda, slå ihjäl, ta livet av, tillintetgöra, undertrycka