Synonymer till avliden

död, framliden, bortgång, ej levande, himlafärd, hädanfärd, icke levande, ickelevande, inte leva, omkommen