Synonymer till avlastning

befrielse, hjälp, lättnad, assistans, bistånd, handräckning, handtag, nödrop, stöd, stötta, tjänst