Synonymer till avlägsnande

elimination, undanröjande, utslagning