Synonymer till avlägsna

borttaga, bottaga, flytta, ta bort, undanröja, deplacera, förflyttning, maka, omplacering, rubba, transfer, transportera, uppskjuta, överföra, överföring, avverka, deleta, eliminera, reducera, röja, slopa, ta dän, undanskaffa