Synonymer till avklara

avverka, fälla, ta bort, tillryggalägga