Synonymer till avhandling

disputation, skrivelse, thesis, uppsats, brev, dokument, meddelande, essä