Synonymer till avhålla

hindra, tycka om, avstyra, barrikadera, blockera, förebygga, förhindra, försvåra, hejda, hämma, mota, motarbeta, motverka, omöjliggöra, spärra, stoppa, stävja, uppehålla, gilla, hålla av, uppskatta, älska