Synonymer till avgjort

bestämt, definitivt, beslutat, distinkt, otvivelaktigt, säkert, uttryckligen, absolut, slutgiltigt