Synonymer till avfall

rester, skräp, sopor, spill, avskräde, bråte, krafs, köksavfall, lump, skit, smörja, strunt, slöseri