Synonymer till avfärda

avvisa, nobba, frånstöta, förkasta, neka, rata, snoppa av, tillbakavisa, avslag, avslå, avspisa, avvisande