Synonymer till avdunsta

dunsta bort, försvinna, förångas, ånga bort, avvika, sina, upplösas