Synonymer till avbilda

kopiera, porträttera, rita av, skissa, återge, copy, duplicera, efterapa, imitera, plagiera, reproducera, skildra, rita, teckna, citera, spegla