Synonymer till avböja

avslå, neka, tacka nej, förkasta, förvägra, nobba, rata, refusera, avvisa, säga nej, vägra