Synonymer till avancera

framryckning, framskrida, rycka framåt, vinna befordran