Synonymer till autentisk

genuin, riktig, sanningsenlig, verklig, äkta, oförfalskad, oförvanskad, egentlig, felfri, korrekt, otvetydig, reell, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sann, sant, tillbörlig, uppriktig, ärlig, faktisk, konkret, real, realistisk, realitet, oförställd, veritabel