Synonymer till auktoritativ

befallande, dominerande, order