Synonymer till attack

anfall, angrepp, anstormning, attackera, framstöt, anfalla, angripa, anstorma, storma, överfalla, kasta sig över, utfall, offensiv, satsning, incision, resultat