Synonymer till asyl

fristad, skydd, tillflykt, tillflyktsort, beskydd, betäckning, gard, harnesk, hölje, protektion, värn