Synonymer till assistans

handräckning, hjälp, avlastning, bistånd, handtag, nödrop, stöd, stötta, tjänst