Synonymer till aspekt

synpunkt, synvinkel, utgångspunkt, vinkel, mening, ställning, åsikt, åsikter, perspektiv, utgångsläge